09.00-10.00 Kahvaltı / Kayıt
Açılış Konuşmaları
10.00-10.15 MSMB Adına Kemal Kaptaner
Çevre Vakfı Adına Prof. Dr. Eyüp Debik
İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hacı Ali Mantar
1.OTURUM: Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
Moderatör Prof. Dr. Ömer Bolat
10.15-11.40 Büyüme, Kalkınma, Sürdürülebilirlik: Kavramsal Çerçeve Prof. Dr. Bekir Kayacan
İÜ İktisat Fakültesi
Sürdürülebilir Şehirler – Konya Örneği Dr. Hasan Görgülü
Konya BB Ulaşım Daire Başkanı
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Uygulamaları Defne Aşkar Şekkeli
E&Y Kamu Danışmanlık Hizmetleri Müdürü
Sürdürülebilir Çevre Prof. Dr. Osman Arıkan
İTÜ Çevre Mühendisliği
Sürdürülebilir Enerji Prof.Dr. Abdulkadir Balıkçı
TENMAK Bşk.
KAHVE ARASI
12.00-12.10 Çevre Sorunları ve Afet Yönetiminde Teknolojik Çözümler Konulu
Hackathon 1.si Takımın Sunumu ve Ödül Takdimi
2.OTURUM: İklim Değişikliği ve Küresel Afetler
Moderatör Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN
12.10 – 13.20 Orman Yangınları Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili
KTÜ Orman Fakültesi
Doğal Afet Yönetimi Abdülkadir Tezcan
AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Bşk.
Sürdürülebilir Gıda Arz Güvenliği Prof. Dr. Osman Sağdıç
Yıldız Teknik Ünv. Gıda Müh.Böl.
İklim Değişikliği ve Şiddetli Hava Olayları Prof. Dr. Ali Deniz
İTÜ Meteoroloji Bölümü
KAHVE ARASI
3.OTURUM: Sürdürülebilir ve Yeni Teknolojiler
Moderatör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar
İTÜ Rektör Yrd.
14.00-15.30 Gıda ve Tarım Teknolojileri Halim Tosun
TÜMOSAN Genel Müdürü
Elektrikli Ulaşım Teknolojileri Dr. Mehmet Ali Çimen
TÜBİTAK RUTE – Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü
Atıktan Değer Üretmek Muhammet Saraç
İZAYDAŞ Gen. Müd.
Afetlerde Haberleşme Teknolojileri Prof. Dr. Hüseyin Arslan
Medipol Ünv. Elektrik – Elektronik Müh. Böl.
Kapanış Konuşması: İTÜ Rektörü Prof.Dr. İsmail KOYUNCU